แผ่นไม้เอ็มดีเอฟแผ่นไม้เอ็มดีเอฟของเราผลิตจากเศษไม้ซึ่ง สับให้เป็นไม้ชิ้นเล็กๆ ผ่านกระบวนการบดให้เป็นใยไม้ จากนั้นจึงนำไปอบแห้งและผสมกับกาวยูเรีย และเข้าสู่กระบวนการอัดร้อนจนกลายเป็นแผ่นไม้อัด แล้วจึงนำไปขัดผิวและตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

 

ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งไม้เปลือย และไม้ปิดผิว (กระดาษ/เมลามีน)

ความหนาของแผ่นไม้ : 2.3 – 35 มิลลิเมตร
ขนาดของแผ่นไม้ : 4’x6’, 4’x8’, 5’x8’, 6’x8’
กาวที่ใช้ในการผสม : E2, E1, E0, CARB P2